Skip links

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos neįgaliesiems paslauga

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi:

  • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatyta negalia;
  • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
  • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
  • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie bėgant laikui nepasikeis (kol neįgalumas dar nenustatytas).

Asmuo, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai arba jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis savivaldybės socialinis darbuotojas ar neįgaliųjų asociacijos atstovas, norėdamas įsigyti techninės pagalbos priemonę, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (įsigyjant vaikščiojimo lazdeles ir vaikščiojimo priemonių priedus išrašas nereikalingas);
  • neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar kitą dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta negalia.

Asmenims, norintiems gauti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti, lovos staliuką ar elektrinį vonios suoliuką, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) nereikalingas.

Gyventojai dėl aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis gali kreiptis darbo dienomis ir valandomis:
I – IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

KONTAKTAI:

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel. (8 382) 53 400, socialinė darbuotoja Ugnė Kukytė-Bilotienė, el. paštas ugne.kukyte@sirvintuspc.lt

Teisės aktai, reguliuojantys asmenų aprūpinimą Techninės pagalbos priemonėmis: 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo„.

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos