Skip links

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Širvintų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama Širvintų socialinių paslaugų centro socialinės globos padalinyje.

Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Specialistų kompetencijų stiprinimas:
  • EQUASS konsultantų ir auditorių paruošimas;
  • Projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, EQUASS koordinatorių ir darbuotojų mokymai.
 2. Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas:
  • Socialinių paslaugų įstaigų atranka;
  • Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas atrinktose įstaigose;
  • Išorės audito organizavimas ir įstaigų sertifikavimas;
  • Poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimas.
 3. Žinomumo apie socialinių paslaugų kokybę didinimas:
  • Informacijos sklaida interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
  • Renginių organizavimas;
  • Informacijos sklaida žiniasklaidoje;
  • Apskrito stalo diskusijos.