Skip links

Struktūra

EKONOMISTAS PERSONALO SPECIALISTAI ATVEJO VADYBININKAI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTAS VAIRUOTOJAS
BUHALTERIJA GLOBOS CENTRO KOORDINATORIAI KRIZIŲ IR PAGALBOS TEIKIMO NAMUOSE PADALINYS ŪKVEDYS

Ekonomistas

NERINGA LUBYTĖ
Ekonomistė
  +370 68348274
  direktorius@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Buhalterija

TOMA SEREIKIENĖ
Vyr. buhalterė
  +370 67904990
  toma.sereikiene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

AUŠRA MISIKONIENĖ
Buhalterė
  +370 60330287
  ausra.misikoniene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Personalo specialistai

ALVYDA PALIULIONIENĖ
Personalo specialistė
  +370 67501883
  alvyda.paliulioniene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Globos centro koordinatoriai

AUGUSTĖ SEREIKAITĖ
Globos centro koordinatorė
  +370 608 79006
  globoscentras@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Atvejo vadybininkai

INDRĖ MEILŪNIENĖ
Atvejo vadybininkė
  +370 60332239
  atvejovadyba@sirvintuspc.lt
Pareigybė

INDRĖ AUDĖJŪTĖ
Atvejo vadybininkė
  +370 60990544
  atvejovadyba@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinys

ELVYRA KARICKIENĖ
Padalinio vadovė
  8 603 39638
Pareigybė

DIANA BAKŠANSKIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Širvintų sen.)
  8 698 59298
Pareigybė

NIJOLĖ MASIULIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Gelvonų – Širvintų sen., Širvintų mst.)
  8 603 27694
Pareigybė

IRENA ORŠAUSKIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Alionių sen., Širvintų mst.)
  8 603 27693
Pareigybė

JURGITA ŽEMAITIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Musninkų sen., Širvintų mst.)
  8 601 34638
Pareigybė

AUDRONĖ RAUDELIŪNIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Čiobiškio – Gelvonų sen.)
  8 683 27229
Pareigybė

SIGUTĖ JUZĖNIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Kernavės – Musninkų – Čiobiškio sen.)
  8 603 27052
Pareigybė

EGLĖ GRUDZINSKIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Zibalų – Širvintų sen., Širvintų mst.)
  8 645 30722
Pareigybė

AUŠRA SOSNOVSKYTĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Jauniūnų sen.)
  8 603 27704
Pareigybė

Informacinių technologijų specialistas

AUDRIUS GUJIS
Informacinių technologijų specialistas
  audrius.gujis@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Ūkvedys

ŪKVEDYS
Pareigybė

Vairuotojas

VAIRUOTOJAS
Pareigybė

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos