Skip links

Struktūra

DIREKTORIUS BUHALTERIJA BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI ATVEJO VADYBININKAI KRIZIŲ IR PAGALBOS TEIKIMO NAMUOSE PADALINYS RAŠTVEDYS ŪKVEDYS
EKONOMISTAS PERSONALO SPECIALISTAS GLOBOS CENTRAS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINYS DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTAS VAIRUOTOJAS

Direktorius

Neringa-Lubyte
NERINGA LUBYTĖ
Direktorė
  +370 68348274
  direktorius@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Ekonomistas

EKONOMISTAS
Pareigybė

Buhalterija

AUŠRA MISIKONIENĖ
l.e.p. Vyr. buhalterė
  +370 60330287
  ausra.misikoniene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Personalo specialistas

ALVYDA PALIULIONIENĖ
Personalo specialistė
  +370 67501883
  alvyda.paliulioniene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Bendruomeniniai šeimos namai

GRAŽINA PEREDNIENĖ
Projekto koordinatorė
  +370 60810924
  seimosnamai@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Globos centras

AUGUSTĖ SEREIKAITĖ
Globos centro koordinatorė
  +370 60879006
  globoscentras@sirvintuspc.lt
Pareigybė

LAURA VAITKŪNAITĖ
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo specialistė
  gimk@sirvintuspc.lt
Pareigybė
 

Atvejo vadybininkai

INDRĖ MEILŪNIENĖ
Atvejo vadybininkė
  +370 60332239
  atvejovadyba@sirvintuspc.lt
Pareigybė

INDRĖ AUDĖJŪTĖ
Atvejo vadybininkė
  +370 60990544
  atvejovadyba@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Socialinės globos padalinys

STASĖ BARECKIENĖ
Padalinio vadovė
  8 382 54120       8 615 33902
  stase.bareckiene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

UGNĖ KUKYTĖ – BILOTIENĖ
Socialinė darbuotoja
  8 382 54120
  ugne.kukyte@sirvintuspc.lt
Pareigybė

LAURA VAITKŪNAITĖ
Psichologė
  8 382 54120
Pareigybė

SLAUGYTOJAS
Pareigybė

JURGITA BAGDONAVIČIENĖ
Socialinė darbuotoja
  8 382 54120       8 603 27384
  jurgita.bagdonaviciene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

RAMŪNĖ KOLOSOVIENĖ
Užimtumo specialistė
  8 382 54300
  ramune.kolosoviene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS
Pareigybė nr.1
Pareigybė nr.2
 

SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS
Pareigybė

RIMA VRUBLIAUSKĖ
Socialinė darbuotoja
  8 382 54120
  rima.vrubliauske@sirvintuspc.lt
Pareigybė

DAIVA PUZINIENĖ
Užimtumo specialistė
  8 382 54120
Pareigybė
 

MASAŽUOTOJAS
Pareigybė
 
 

Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinys

ELVYRA KARICKIENĖ
Padalinio vadovė
  8 603 39638
Pareigybė
 

DIANA BAKŠANSKIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Širvintų sen.)
  8 698 59298
Pareigybė

NIJOLĖ MASIULIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Gelvonų – Širvintų sen., Širvintų mst.)
  8 603 27694
Pareigybė

ALA UMBRASIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Gelvonų sen.)
  8 610 01739
Pareigybė

IRENA ORŠAUSKIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Alionių sen., Širvintų mst.)
  8 603 27693
Pareigybė

JURGITA ŽEMAITIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Musninkų sen., Širvintų mst.)
  8 601 34638
Pareigybė

AUDRONĖ RAUDELIŪNIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Čiobiškio – Gelvonų sen.)
  8 683 27229
Pareigybė

SIGUTĖ JUZĖNIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Kernavės – Musninkų – Čiobiškio sen.)
  8 603 27052
Pareigybė

EGLĖ GRUDZINSKIENĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Zibalų – Širvintų sen., Širvintų mst.)
  8 645 30722
Pareigybė

AUŠRA SOSNOVSKYTĖ
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(Jauniūnų sen.)
  8 603 27704
Pareigybė

Dienos socialinė globa asmens namuose

ASTA MIKNIŪTĖ
Socialinė darbuotoja
  8 382 53400
  asta.mikniute@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Raštvedys

GRAŽINA PEREDNIENĖ
Raštvedė
Pareigybė

Informacinių technologijų specialistas

AUDRIUS GUJIS
Informacinių technologijų specialistas
  audrius.gujis@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Ūkvedys

ŪKVEDYS
Pareigybė

Vairuotojas

VAIRUOTOJAS
Pareigybė

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos