Skip links

Apie įstaigą

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras įsikūręs, Širvintų miesto širdyje, šalia pagrindinių rajono gydymo įstaigų su kuriomis glaudžiai bendradarbiauja.

Širvintų rajono socialinių paslaugų centras yra mišri socialinių paslaugų įstaiga teikianti socialines paslaugas: 

Socialinės globos padalinyje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės paslaugos.  

Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinio darbuotojai – teikia socialines paslaugas krizių atveju ir lankomąją priežiūrą asmens namuose.

Specialaus transporto organizavimo paslauga – teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis – siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.

Kiekvienas padalinys glaudžiai susijęs su kitais padaliniais. Taigi komandinis darbas įstaigoje būtinas.

Naudinga

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos