Skip links

Dėmesio!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. V-2356 „Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo“, nuo 2020 metų spalio 26 dienos Širvintų rajono savivaldybė priskirta raudonajai zonai.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras reaguodamas į koronaviruso (COVID-19) plitimo riziką, imasi priemonių viruso plitimo stabdymui.

Nuo 2020 metų spalio 26 dienos socialinės globos padalinio gyventojų lankymas draudžiamas. Siuntinius gyventojams priimame visomis savaitės dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ant siuntinių turi būti užrašas su gyventojo vardu ir pavarde.

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugų kreiptis tel. – 8 603 27384

Atvykus į Socialinių paslaugų centrą dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, prašome neiti į trečio ir ketvirto aukšto patalpas, o skambinti tel. – 8 600 75405

Saugokime save ir savo artimuosius.

Dėkojame už supratingumą