Skip links

Kūčių vakarą Socialinių paslaugų centre

Gražiausias metų šventes įprasta sutikti artimųjų būryje. Dalintis džiaugsmu su vaikais, anūkais, draugais ir kaimynais. Tačiau gyvenimas palankiai susiklosto ne visada. Būtent todėl Širvintų r. socialinių paslaugų centre stengiamės išlaikyti senąsias tradicijas ir globos padalinio gyventojus – ligų bei senatvės pakirstus žmones, kuriems gyvenimas lėmė atsidurti institucinėje globoje, – suburti prie balta staltiese užtiesto stalo, sukalbėti maldą, pasidalinti kalėdaičiu, pasivaišinti tradiciniais patiekalais.

Kartu su mūsų gyventojais džiaugiamės, kad jau kelerius metus gražia tradicija tapo prie Šv. Kūčių stalo susėsti kartu su Savivaldybės mere Živile Pinskuviene – jos apsilankymo visuomet laukia ilgesnį laiką čia gyvenantys žmonės, o susipažinti labai nori ir naujai atvykę. Šiemet Kūčioms merė atvyko su savo šeimos nariais – vyru Jonu ir dukra Daniela. Buvo smagu stebėti pagyvėjusius mūsų gyventojus, jų šypsenas. Juk taip svarbu šį tamsų ilgiausią metų vakarą praleisti su žmonėmis, prisiminti, išsikalbėti, džiaugsmo ir skausmo ašarą nubraukti. Net jei šalia nėra artimiausių ir brangiausių. Mūsų senolius merė ir jos šeimos nariai vaišino Aušros Vartų kalėdaičiais, vaisiais, tradicinėmis „ausytėmis“, klausėsi prisiminimų, kalbėjosi apie gyvenimo išbandymus. Vieni kitiems linkėjo Dievo palaimos ir ramybės. Po vakarienės pasirodęs Kalėdų senelis atnešė dovanų. Aplankyti buvo visi – tie, kurie negalėjo sėdėti prie bendro stalo, staigmenos sulaukė savo kambariuose.

Esame dėkingi merei ir jos šeimos nariams už senoliams dovanotą dėmesį bei laiką, o mūsų kolektyvo moterims – už gausų stalą, sukurtą jaukią aplinką ir šilumą.