Skip links

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. sausio 1 d. vykdo asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus paslaugą – vertinimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra vertinamos šios sritys:

  • Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas);
  • Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis).

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

  • Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus;
  • Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo;
  • Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis;
  • Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Vertina ir išvadą rengia:

Padalinio vadovė.

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos.

Susiję teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos