Skip links

Dienos socialinė globa (institucinė)

Socialinės globos padalinys

Padalinys teikia asmenims paslaugas atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir medikų rekomendacijas, sudaro sąlygas išlikti aktyviems ir gyventi visavertį gyvenimą. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Dienos socialinė globa (institucijoje) – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos (institucijoje) paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyrių socialinio darbo organizatorių, užpildydamas prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (S8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
 • Laisvos formos patvirtinimą, kad asmuo nėra pasirašęs išlaikymo iki gyvos galvos (rentos) sutarties ir sutikimą šią informaciją patikrinti;
 • Pažymą apie darbingų šeimos narių gautas pajamas už paskutinius 3 mėnesius, jeigu šeimoje yra darbingo amžiaus asmenų.

Dienos socialinės globos gavėjai suaugę asmenys su negalia.

Dienos socialinės globos teikimo trukmė/dažnumas nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę institucijoje.

Dienos socialinės globos paslaugų sudėtis:

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • transporto organizavimas, asmenims, kurie dėl negalios ar ligos turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),
 • psichologinė-psichoterapinė pagalba,
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),
 • darbinių įgūdžių ugdymas (mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugos,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 Dienos socialinė globos kaina:

 • Už padalinyje suteiktas dienos socialinės globos paslaugas asmuo moka savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kainą, neviršijant asmens 20 procentų pajamų.
 • Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas įvertina Širvintų rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius.
 • Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu 1-107, patvirtinta dienos socialinės globos kaina vienam asmeniui – 3,15 Eur/val.

Kontaktai:

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel. (8 382) 54 120, socialinė darbuotoja Ugnė Zablackienė, el. paštas ugne.zablackiene @ sirvintuspc.lt

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos