Skip links

Pagalbos į namus

Pagalbos į namus paslauga

Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkyti buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugas gali gauti – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Širvintų rajone.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:

 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Neįgalus asmenys;
 • Darbingo amžiaus asmenys su negalia.

Pagalbos į namus paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Atstovavimas;
 • Bendravimas;
 • Maisto organizavimas (karšto maisto pristatymas);
 • Maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir maisto gaminimas;
 • Pagalba buityje (skalbimas, lyginiams, namų tvarkymas);
 • Asmens higiena;
 • Palydėjimas pas gydytoją (1 kartas ne ilgiau kaip 3 val.)
 • Vaistų išrašymas ir pirkimas.

Pagalbos į namus teikiamų specialiųjų socialinių paslaugų sąrašas:
Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008-04-29 sprendimas Nr. 1-107, priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3 (Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30d. sprendimo Nr. 1-183 redakcija).

Pagalbos į namus paslaugų teikimo organizavimas:
Pagalbos į namus paslauga asmeniui teikiama iki 10 val. per savaitę, Socialinių paslaugų centro darbo dienomis ir darbo valandomis. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Pagalbos į namus paslauga turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 socialinių paslaugų. Su asmeniu (jo globėju ar įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiamos pagalbos į namus paslaugos, pasirašoma patvirtintos formos sutartis.

Pagalbos į namus paslaugos sustabdymas:
Paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą) pateikus raštišką prašymą.

Pagalbos į namus paslaugų nutraukimas:

 • Kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų;
 • Paslaugų gavėjui mirus;
 • Paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;
 • Paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;
 • Paslaugų gavėjo iniciatyva, raštu pranešus paslaugų teikėjui;
 • Kitais nenumatytais atvejais.

Mokestis už pagalbos į namus paslaugas:
Nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Pagalbos į namus paslaugas teikia:
Lankomosios priežiūros darbuotojai.

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis:

I – IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

KONTAKTAI:

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel. 8 603 39638, padalinio vadovė Elvyra Karickienė, el. paštas elvyra.karickiene @ sirvintuspc.lt

Nuorodos

Teisės aktai

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos