Skip links

Specialaus transporto paslauga asmenims su judėjimo negalia

Specialaus transporto paslauga

Transporto paslaugų organizavimas – tai paslauga, teikiama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pirmą kartą norintis gauti transporto paslaugą, prieš penkias darbo dienas turi kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotoją, organizuojantį transporto paslaugų teikimą ir koordinuojantį transporto priemonių naudojimą ir pateikti:

  • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą SP-8, patvirtintą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad esate įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų registro duomenų bazėje);
  • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
  • vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai (siuntimas į gydymo įstaigą, kai vykstama į gydymo įstaigą, esančią ne Širvintų rajono savivaldybėje, ar kitus tikslą patvirtinančius dokumentus);
  • pajamas už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio prašyme-paraiškoje nurodo pats asmuo (šeimos narys), kuris ir atsako už pateiktų pajamų teisingumą;
  • Širvintų rajono neįgaliųjų organizacijos, pageidaujančios gauti transporto paslaugą, pateikia laisvos formos prašymą ir vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (kvietimą dalyvauti kultūros ar sporto renginyje ir pan.).

KONTAKTAI:

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel.: (8 382) 53 400, el. paštas: vaida.kvieskiene @ sirvintuspc.lt

Nuorodos

Transporto paslaugomis gali naudotis
Apmokėjimas už transporto paslaugas
Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos