Skip links

Bendruomeniniai šeimos namai

Bendruomeniniai šeimos namai

Širvintų rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-9 paskyrė Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą vykdyti bendruomeninių šeimų namų funkcijas. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras nuo 2023 m. liepos mėnesio prisijungė prie projekto Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą. Projektas skirtas suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Socialinis paslaugų centras atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkcijas – vykdo paslaugų šeimai koordinavimą, bei projekto tikslinės grupės informavimą apie teikiamas paslaugas rajone, konsultavimą, tarpininkavimą besikreipiantiems dėl pagalbos asmenims. Aktyviai vykdo asmenų, kuriems reikalinga pagalba, įtraukimą į projekto veiklas, atlieka šviečiamąją ir kitas su projektu susijusias veiklas. Širvintų rajono savivaldybėje kompleksinių paslaugų šeimai teikėju atrinkta asociacija „Kartų namai“, kurie teikia paslaugas kompleksinių paslaugų projekto gavėjams.

Projekto metu teikiamos paslaugos, kurios apima individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto bendra finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Projekto koordinatorė:
Vaida Kvieskienė
tel.: 8 602 84218
El. paštas:
seimosnamai @ sirvintuspc.lt

Bendruomeniniai šeimos namai

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos