Skip links

Teisės aktai

Pagalbos į namus paslauga

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1-202 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-107 ,,Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo” dalinio pakeitimo“.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 1-168 ,,Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas”.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006,Nr. 17-589; 2012, Nr.83-4345).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.43-1570; 2010, Nr. 83-4393).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo: (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1571;2010, Nr. 79-4099).

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos