Skip links

Globos centro teikiamų paslaugų sąrašas

GLOBOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Paslaugos pretenduojantiems globoti ar įvaikinti vaiką:

 • Tarnybos atestuotų asmenų/globos koordinatorių konsultacijos dėl vaikų globos ir įvaikinimo;
 • Mokymai pagal GIMK programos dalis – pagrindiniai, specializuoti, tęstiniai, artimiesiems giminaičiams, pretenduojantiems globoti ar įvaikinti mokymai;
 • Išvados dėl tinkamumo globoti, įvaikinti parengimas;
 • Rekomendacijų dėl institucijoje globojamo vaiko svečiavimosi šeimoje savaitgaliais, švenčių ir atostogų metu, parengimas;
 • Specialistų konsultacijos prieš vaikui atvykstant į šeimą, esant poreikiui specialistų dalyvavimas susipažįstant su vaiku.

Paslaugos globėjams/rūpintojams:

 • Informavimas;
 • Individualus konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Intensyvi pagalba krizių atveju;
 • Globos koordinatoriaus paslaugos;
 • Savitarpio paramos grupės globėjams;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
 • Metodinė pagalba;
 • Laikino atokvėpio paslauga;
 • Psichologo konsultacijos.

Paslaugos įtėviams:

 • Informavimas;
 • Individualus konsultavimas;
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Savitarpio paramos grupės;
 • Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;
 • Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą;
 • Sociokultūrinės paslaugos;
 • Metodinė pagalba.

Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams:

 • Informavimas;
 • Individualus konsultavimas;
 • Tarpininkavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

Informacija teikiama: P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, 2a.

Globos centras Širvintose

Nuorodos

Globos centras
Budintis globotojas
Globėjas giminaitis
Jei apsisprendėte globoti
Nemokamos paslaugos globos centre
Teisės aktai

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos