Skip links

Teisės aktai

Krizių įveikimo ir laikinojo apnakvindinimo

,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.43-1570; 2010, Nr. 83-4393).

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 1-182 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-59 ,,Dėl socialinės paslaugos kainos patvirtinimo” pakeitimo.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006,Nr. 17-589; 2012, Nr.83-4345).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.43-1570; 2010, Nr. 83-4393).

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos