Skip links

Teisės aktai

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga

Teisės aktai, reguliuojantys socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų organizavimą:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006,Nr. 17-589; 2012, Nr.83-4345).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.43-1570; 2010, Nr. 83-4393).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-428/V-894/V-691/1V-579 „Dėl savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos