Skip links

Apmokėjimas už transporto paslaugas

Specialaus transporto paslauga

Transporto paslaugų įkainiai:

  • transporto paslaugai, kai kelionės maršrutas neviršija 10 kilometrų taikomas fiksuotas įkainis – 5,00 Eur.;
  • transporto paslaugai, kai kelionės maršrutas yra daugiau nei 10 kilometrų, taikomas įkainis – 0,65 Eur. už 1 (vieną) kilometrą;
  • kai laukiama, taikomas fiksuotas 1 valandos įkainis – 2,00 Eur. (2 valandos nemokamai).

Mokėjimo dydis už transporto paslaugas:

  • iki 2 VRP* – nemokamai;
  • nuo 2 iki 3 VRP* – 0,33 Eur/km;
  • virš 3VRP* – 0,46 Eur/km.

*VRP – valstybės remiamos pajamos – 176 Eur.

Už suteiktas transporto paslaugas privaloma sumokėti per 5 darbo dienas nuo transporto paslaugų suteikimo dienos.

Transporto paslaugos nemokamai teikiamos:

  • asmenims, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis ir sunkiai judantys neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialių poreikių lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo), ir vaikai, turintys judėjimo negalią, kai vykstama į stacionarias gydymo, slaugos ar globos įstaigas, esančias Širvintų rajono savivaldybėje.
  • asmenims iki 21 metų, turintiems specialiųjų poreikių, kurie nepajėgia patys (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), nuvykti į bendrojo lavinimo mokyklą ir parvykti iš jos.

Gaisro, stichinės nelaimės, vagystės ir kitais ypatingais atvejais (surašius buities sąlygų tyrimo aktą), asmuo (šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokėjimo už transporto paslaugas vykti į sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigas ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar vykti į socialines paslaugas teikiančias įstaigas.

Dėl atleidimo nuo mokėjimo už transporto paslaugas asmuo (šeima) turi kreiptis į Socialinių paslaugų centrą ir pateikti:

  • laisvos formos prašymą;
  • pagrindžiančius dokumentus (pažymą iš policijos, pažymą iš priešgaisrinės tarnybos ir kt.).

Sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo, su asmeniu pasirašoma transporto paslaugų teikimo sutartis vieneriems kalendoriniams metams, arba specialaus transporto išlaidų kompensacijos poreikio skyrimo laikotarpiui su tais asmenimis, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis.

KONTAKTAI:

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel.: (8 382) 53 400, el. paštas: vaida.kvieskiene @ sirvintuspc.lt

Nuorodos

Specialaus transporto paslauga asmenims su judėjimo negalia
Transporto paslaugomis gali naudotis
Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos