Skip links

Globėjas giminaitis

Globėjas giminaitis

Kas yra globėjas giminaitis?

Globėjas giminaitis – fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, susijęs giminystės ryšiais su prižiūrimu ar globojamu vaiku. Globėjas giminaitis yra vaiko įstatyminis atstovas. Vaiko artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjui giminaičiui rekomenduojami GIMK programos mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

Kiekvienam budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui globos centro vadovas skiria globos koordinatorių, kuris yra atsakingas už pagalbos organizavimą ir koordinavimą. Pagalba teikiama įvairiomis priemonėmis ir būdais, priimtiniausiais pačiam paslaugos gavėjui.

Esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Širvintų Globos centre yra teikiamos nemokamos paslaugos:

  • socialinės konsultacijos;
  • psichologinės konsultacijos;
  • tarpininkavimas ir informavimas;
  • savitarpio pagalbos grupės;
  • būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą;
  • artimųjų giminaičių mokymai pagal GIMK programą;
  • tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą;
  • asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
  • asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.

Informacija teikiama: P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, 2a.

Globos centras Širvintose

Nuorodos

Globos centras
Budintis globotojas
Jei apsisprendėte globoti
Nemokamos paslaugos Globos centre
Globos centro teikiamų paslaugų sąrašas
Teisės aktai

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos