Skip links

Teisės aktai

Teisės aktai

  1. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas
  2. Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6dfe33b0e64411e7acd7ea182930b17f/asr
  3. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f4830d0fce311e78bcec397524184ce/asr
  4. Socialinių paslaugų įstatymo 2,9,18,19,34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 19-1 straipsnių įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1f81b442190e11e7b6c9f69dc4ecf19f
  5. Civilinis kodeksas. Šeimos teisė https://www.infolex.lt/ta/60696
  6. Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/asr

Nuorodos

Globos centras
Budintis globotojas
Globėjas giminaitis
Jei apsisprendėte globoti
Nemokamos paslaugos Globos centre
Globos centro teikiamų paslaugų sąrašas

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos